Naslovnica Život CZK: Promocija tomova Rječnika bosanskog jezika

CZK: Promocija tomova Rječnika bosanskog jezika

358
Dževad Jahić

Mostar — U organizaciji Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, večeras u 19 sati u Centru za kulturu Grada Mostara, bit će upriličena promocija 8. i 9. toma enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića.

Promotori će biti prof.dr. Elbisa Ustamujić, prof.dr. Safet Sarić i doc.dr. Edim Šator. Moderator promocije će biti mr.sci. Emir Zlatar.

Dževad Jahić rođen je 1948. godine u Mostaru. Područja njegovog naučnog zanimanja su dijalektologija, historija jezika, sociolingvistika, iz kojih je objavio veći broj radova u naučnim časopisima. Utemeljivač je i jedan od prominentnih članova Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU).

Osnovnu i srednju školu završio je u Rogatici. Završio je studij srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu 1973.

Magistarski rad pod nazivom “Lovačka terminologija i lovački žargon u govoru rogatičkog kraja” odbranio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1977.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Ijekavskošćakavski govori istočne i jugoistočne Bosne” odbranio je 198l. na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radio je u Institutu za jezik i književnost u Sarajevu.

Na Filozofskom fakultetu radi od 1975. 1983. biran je za docenta, 1989. za vanrednog, a 2002. za redovnog profesora na predmetima Historijska gramatika i Historija bosanskoga književnog jezika. Od 1989. do 1993. bio je lektor i predavač srpskohrvatskog jezika i jugoslavenskih književnosti na Katedri slavenskih jezika Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta.

Osim naučnog, bavi se i književnim radom i objavio je više zbirki pjesama – javlja mostarski.ba.

(StarMo)