Naslovnica Život BH novinari traže zaštitu prava djece, nakon tragedije u Zagrebu

BH novinari traže zaštitu prava djece, nakon tragedije u Zagrebu

112
foto arhiva

Sarajevo — Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari javno zahtijeva od medija u Bosni i Hercegovini striktno poštivanje profesonalnih standarda i novinarske etike, kao i zaštitu prava djece i privatnost porodice, prilikom izvještavanja o tragičnom ubistvu troje djece u Zagrebu.

Nedopustivo je i protivno kodeksima novinarske etike za elektronske, štampane i online medije u BiH objavljivati fotografije djece, kršiti pravo na privatnost i dostojanstvo porodice nastradalih, te izvještaje bazirati na pretpostavkama, nepouzdanim i nezvaničnim izvorima ili nagađajima u vezi sa okolnostima u kojima je počinjeno ovo krivično djelo.

Upravni odbor BH novinara podsjeća urednike i novinare bh. medija da se etičkim kodeksom nalaže medijima da prilikom izvještavanja javnosti moraju “odražavati etičke standarde u bilo kojem trenutku i pod bilo kakvim okolnostima”. Također, mediji se pozivaju da “izbjegavaju uplitanja u nečiji privanti život” kada to nije u interesu javnosti, te da o ličnim tragedijama, temama i ličnostima povezanim sa njima “izvještavaju diskretno i sa suosjećanjem”.

UO BH novinara smatra nedopustivim kršenje prava djece – žrtava ovog zločina, kao i to da se o samom činu i okolnostima počinjenja izvještava sa detaljima koji nisu u interesu javnosti, a pogotovu nisu u interesu maloljetnih žrtava, njihove majke i cjelokupne porodice.

– Još jednom podsjećamo kako medijima nije dozvoljeno “identificirati djecu mladu od 18 godina kada su žrtve krivičnih djela”. Ovakvo postupanje ne predstavlja samo kršenje moralnih principa novinarstva, već je istovremeno i krivično djelo i kršenje Konvencije o pravima djeteta – ističe se u saopćenju UO BH novinara.

Upravni odbor BH novinara će obavijestiti Regulatornu agenciju za komunikacije (RAK) i Vijeće za štampu i online medije u BiH (VZŠ) o kršenjima kodeksa u izvještavanju medija o ovom tragičnom zločinu, te pozvati ih na korištenje mjera iz njihove nadležnosti prema svim medijima u BiH koji su prekršili profesionalna pravila.