Naslovnica BiH BH novinari: Izbjeći rizik zaraze medijskih profesionalaca

BH novinari: Izbjeći rizik zaraze medijskih profesionalaca

345
foto: ilustracija

Sarajevo — Upravni odbor Udruženja BH novinari uputio je molbu predstavnicima izvršne vlasti u BiH da svojim uticajem, ovlastima i pozicijama koje trenutno obnašaju omoguće novinarima i medijskim kućama siguran rad, efikasnije preventivne mjere i bolju zaštite od širenja koronovirusa, kao i nesmetani rad medija u interesu svih građana Bosne i Hercegovine.

Udruženje od njih traži da osiguraju formiranje medijskog poola u Sarajevu koji će biti mjesto održavanja svih zvaničnih pres-konferencija za prezentovanje najnovijh podataka i poduzetih mjera nadležnih organa BiH u vezi koronavirusa.

Navode da formiranje medijskog poola podrazumijeva osiguranje velikog prostora u kojem će novinari sjediti jedni do drugih na udaljenosti od najmanje dva metra, gdje će biti postavljena jedna ili najviše dvije kamere, gdje će fotografirati samo jedan fotoreporter i biti osiguran prenos uživo cijelog toka konferencije.

Nakon događaja, svim medijima bi trebali biti podijeljeni snimci, fotografije i ključne informacije od značaja za javnost, a izbjegnut rizik zaraze medijskih profesionalaca koji, zbog obaveze posla, nemaju priliku za samozaištitu ili samoizolaciju.

Također, traže da organizaciju video konferencije ili obraćanje medijima putem saopćenja, telefona, skypea ili drugih IT komunikacijskih kanala, u situacijama kada je to opravdano, odnosno, kada nema velikih promjena u vezi sa širenjem koronavirusa.

Udruženje traži i poduzimanje mjera za nabavku i podjelu neophodnih količina zaštitnih maski, rukavica i sredstava za dezinfekciju za sve novinare i medijske ekipe koji odlaze na teren, kao i medijske kuće širom BiH.

Podsjetili su i na ranije objavljene preporuke Evropske federacije novinara (EFJ) i Evropske konfederacije sindikata (ETUC), kojima su se pridružili BH novinari, a u kojima se zahtijeva od nadležnih državnih organa i insticija da aktivno uključe medijski sektor u programe prevencije širenja koronavirusa na jednak način kao i sve druge djelatnosti od javnog značaja.

Nadalje, preporučuje se osiguranje finansijske, materijalno-tehničke i svake druge podrške medijskim kućama (javnim i privatnim) koje su sve svoje kapacitete usmjerile na blagovremeno i tačno informiranje građana u vezi s pandemijom, kao i planiranje programa ekonomske podrške i oporavka medijiskog sektora radi saniranja negativnih posljedica koje će izazvati poseban režim rada medija tokom trajanja vanrednog stanja povezaog s pandemijom koronavirusa, saopćili su iz Udruženja BH novinari.

(StarMo)