Naslovnica Politika Bećirević pojasnio zašto je protiv prijedloga HDZ-a o Izbornom zakonu

Bećirević pojasnio zašto je protiv prijedloga HDZ-a o Izbornom zakonu

140
Denis Bećirović

Sarajevo — Delegat SDP-a u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je obrazložio zašto smatra da je “neprihvatljiv HDZ-ov prijedlog izmjene Izbornog zakona”.

Poručio je drugim političarima da, kako je naveo, “nemaju pravo da svojim pogrešnim procjenama i potezima ugrožavaju budućnost Bosne i Hercegovine”. Posebno se obratio onima “koji su možda ucijenjeni”.

– Ako ima političara koji su na bilo koji način i od bilo koga ucijenjeni, bolje je da takvi podnesu ostavku nego da spašavajući svoje političke karijere trajno unesreće građane Bosnu i Hercegovinu – naglasio je.

Prema Bećirovićevim riječima, nijedan zvaničnik ne smije i nema pravo pristati na ugrađivanje dodatnih diskriminatornih i antievropskih rješenja u Izborni zakon.

Potom je upozorio na sljedeće:

– Neprihvatljivo je da se u Izborni zakon ugrađuju odredbe o stvaranju bilo kakvih virtuelnih izbornih jedinica čime bi se osnažila diskriminacija građana i de facto stvorile pretpostavke za formiranje monoetnički omeđenih teritorija. Pristajanje na takva rješenja značilo bi stvaranje preduslova za etničku podjelu Bosne i Hercegovine.

– Nedopustivo je da se u odredbe Izbornog zakona unose asimetrična i antievropska rješenja koja su neprihvatljiva u demokratskim državama Evropske unije. Saglasnost na takva rješenja suštinski bi predstavljala udaljavanje Bosne i Hercegovine od evroatlantskih integracija i približavanje nedemokratskim režimima.

– Neodgovorno je da se zaobilaze ili ignorišu obavezujuće presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Bosna i Hercegovina ima obavezu da se podvrgne konačnim presudama Evropskog suda za ljudska prava u svakom sporu u kojem je učestvovala kao stranka.

– Neustavno je kršiti prava građana garantovana članom 25. Međunarodnog pakta o građanskim političkim pravima, koji je sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine, kao i prava koja su utvrđena Opcionim protokolima i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

– Apsolutno je neprihvatljivo da se pristaje na ucjene i diskriminatorne prijedloge HDZ-a jer bi to bio potez s nesagledivim posljedicama za demokratski razvoj Bosne i Hercegovine. To bi otvorilo vrata novim etničkim podjelama i bilo bi u potpunoj suprotnosti s principima evropske demokratije.

– Deplasirano i ponižavajuće je politički kapitulirati pred HDZ-ovim konceptom i sadržajem izmjena Izbornog zakona. To bi predstavljalo izdaju interesa Bosne i Hercegovine i mogućnost još većih zloupotreba u budućnosti.

– Apsurdno i nerazumno je jačati politiku HDZ-a koja evidentno ide u smjeru zaokruživanja dijela teritorije Bosne i Hercegovine većinski nastanjenog hrvatskim stanovništvom, odnosno obnovom tzv. Herceg-Bosne i u konačnici njenim pripajanjem Hrvatskoj”, poručio je Bećirović.

(StarMo)