Naslovnica Život Ambasadorica Švicarske posebno o problemu deponije u Mostaru

Ambasadorica Švicarske posebno o problemu deponije u Mostaru

408

Sarajevo — Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo sastala se danas u sjedištu tog ministarstva u Sarajevu sa ambasadoricom Švicarske Andre Rauber Saxer.

Ambasadorica je izvijestila federalnu ministricu o podršci zemalja francuskog govornog područja – Međunarodne organizacije Frankofonija, koja predstavlja skup država i regija koje koriste francuski kao nacionalni jezik, službeni i jezik međunarodne komunikacije, a koji će 23. marta obilježiti Međunarodni dan Frankofonije i dati podršku u rješavanju problema okoliša u BiH, s posebnim osvrtom na problem deponije u Mostaru.

Ministrica Đapo je izvijestila ambasadoricu o aktivnostima koje je Federalno ministarstvo okoliša i turizma poduzimalo na rješavanju ovog problema, te istakla da je potrebno veće uključivanje kantonalnih institucija, kako bi svi, iz okvira svojih nadležnosti, zajedno djelovali s ciljem pronalaska rješenja, posebno u toku definiranja nove lokacije za deponiranje otpada.

Ambasadorica je sugerirala da se i Federalno ministarstvo zdravstva što više angažuje po ovom pitanju. Švicarska ambasadorica je prezentirala novi projekat koji će biti podržan u narednom periodu “The bright future of the Water Supply and Sanitation (WSS) Sector in Bosnia and Herzegovina”, koji će uključiti sve nivoe vlasti.

Cilj ovog projekta je poboljšanje i provođenje institucionalnog i regulatornog okvira za vodne usluge, jačanje kapaciteta i uspostava finansijskih mehanizama usklađenih s regulatornim okvirom, te uspostavljanje održivog sistema vodosnabdijevanja i vodnih usluga.

Ministrica Đapo je prezentirala probleme Federalnog ministarstva okoliša i turizma zbog neusvajanja seta zakona koji su duže u parlamentarnoj proceduri.

Posebno se osvrnula i na problem neusvajanja Zakona o zaštiti okoliša. Također, spomenuto je da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma pripremilo novi Zakon o zaštiti zraka, koji je kao nacrt usvojen na Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a koji uključuje ulogu institucija na polju klimatskih promjena.

Ministrica Đapo je zahvalila ambasadorici na pomoći i podršci koju ambasada Švicarske kontinuirano pruža Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(StarMo)