Naslovnica Mostar Aktivnosti na sanaciji klizišta na Šemovcu

Aktivnosti na sanaciji klizišta na Šemovcu

562

Mostar — Grad Mostar poduzeo je niz aktivnosti na zaštiti lokaliteta i pribavljanju potrebne dokumentacije kako bi se obavila sanacija klizišta u naselju Šemovac u Ulici Gojka Vukovića.

Iz mostarske Gradske uprave podsjećaju da se lokalitet na kojem se pojavilo klizište nalazi u obuhvatu nacionalnog spomenika, a nakon provedenog postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma, Ugovor o izradi glavnog projekta sanacije potpisan je s firmom ARHI PLUS d.o.o. Mostar.

Nakon završetka izrade glavnog projekta, projekat je uz zahtjev za izdavanje odobrenja upućen Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša, uz molbu da se taj zahtjev, ako je moguće, uzme u prioritetno rješavanje.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša je uputilo Grad Mostar da pribavi mišljenje od Zavoda za zaštitu spomenika FBiH te da dostavi i svu drugu dokumentaciju potrebnu za izdavanje odobrenja.

Gradska uprava Mostara odmah je pristupila prikupljanju potrebne dokumentacije, ali budući da se radi o obimnoj dokumentaciju za čije prikupljanje je potrebno više vremena, uporedo je pokrenuta aktivnost na pripremi provođenja postupka javne nabavke radova na sanaciji predmetnog klizišta, da bi se do okončanja postupka izdavanja odobrenja mogao izabrati izvođač te odmah po dobivanju odobrenja pristupiti izvođenju radova, saopšteno je u petak iz Gradske uprave Mostara.

(StarMo)