Naslovnica Politika A sad je na redu Federacija BiH…

A sad je na redu Federacija BiH…

164
Christian Schmidt; foto: arhiva - ilustracija

Sarajevo — Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt pozvao je nadležne institucije u Unsko-sanskom kantonu i kantonalnog premijera da “pokrenu proces revizije postojećih zakona i propisa koji se odnose na različite kategorije državne i javne imovine u USK”, javila je televizija N1.

U pismu Schmidta upućeno premijeru Unsko-sanskog kantona Mustafi Ružniću, koje je u posjedu N1, podsjeća se kako je Ustavni sud BiH izvršio ocjenu ustavnosti nekoliko zakona entiteta Republika Srpska kojima se uređuje pitanje državne imovine i javnih dobara, te je u više slučajeva ustanovio da ispitivani zakoni, odnosno pojedine odredbe sadržane u tim zakonima, nisu u saglasnosti s Ustavom Bosne i Hercegovine.

“To se prije svega odnosi na Odluku Ustavnog suda BiH u predmetu br. U-1/11 od 13. jula 2012. godine kojom je Sud utvrdio da je država BiH titular cjelokupne državne imovine i da ima isključivu nadležnost da to pitanje uređuje putem odgovorajaćih zakona koje je usvojila Parlamentarna skupština BiH. Dodatne odluke u kojima se ponavljaju ovi temeljni pravni principi uslijedili su u februaru 2022. godine (predmet br. U-8/19 u vezi sa članom 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS i predmet br. U-9/19 u vezi sa Zakonom o unutrašnjoj plovidbi RS) te u septembru 2021. godine (predmet br. U-4/21 u vezi sa Zakonom o šumama RS”, stoji u pismu Schmidta.

Dalje se poentira kako je očigledno da se navedene odluke i principi koje je utvrdio Ustavni sud BiH primjenjuju na cjelokupnu teritoriju Bosne i Hercegovine.

Stoga, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini uputio je poziv kantonalnom premijeru Ružniću…

“U interesu očuvanja vladavine prava i zaštite imovinskih interesa države BiH i drugih subjekata, molim Vas da pokrenete proces revizije postojećih zakona i propisa koji se odnose na različite kategorije državne i javne imovine u vašem Kantonu. Neki od ovih zakona i propisa usvojeni su nekoliko godina prije donošenja relevantnih odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa državnom imovinom, pa bi stoga bilo neophodno da nadležne institucije USK pažljivo preispitaju sve relevantne zakone i propise, te da ih, po potrebi, izmjene i dopune u skladu sa principima sadržanim u relevantnim odlukama Ustavnog suda BiH”, navodi se još u pismu.

Na kraju je premijeru Ružniću i vlastima USK poručeno kako će OHR rado pružiti pomoć i podršku u ovom poduhvatu “ukoliko to budu smatrali korisnim”.

Kako ekskluzivno saznaje N1, pismo sličnog sadržaja će uskoro biti upućeno i ostalim kantonalnim premijerima u Federaciji BiH.

Kompletan tekst je na ovom linku.

(StarMo)